PROJECTES SOCIALS

Projecte “Voluntari per un padrí”:

Es un programa en que contempla una assistència directa o recolzament mutu entre persones grans oferint companyia.

El programa completa la funció del professional però no la substitueix.

Abarca gran diversitat d’activitats com la col·laboració en tallers , acompanyament, recolzament i animació en visites culturals e itineraris per les ciutats , museus i participació i celebració del centre.

Projecte “Portes obertes”:

Consisteix en obrir la residencia a la ciutat de Lleida organitzant diferents activitats: Una amb la participació dels alumnes de l’Institut Samuel Gili Gaya i altres col·legis de la nostra ciutat.

Obra social “La Caixa”:

Programa de prevenció de la dependència. Consisteix en optimitzar les habilitats existents gràcies a l’estimulació integral de les àrees sensorials, motrius i cognitives.

Col·laboracions amb diferents acadèmies de Lleida:

FORMEMP, General d’Estudis, Institut Inter, Centre Versalles, en acollir alumnes en practiques.

Projecte "Incorpora":

Integració de persones amb risc social.

Projecte "Anem a passeig amb el Club Social i Cultural de la Bruixola":

Millorar les relacions socials dels residents amb els usuaris de l’Associació de salut mental de ponent.

Donar a conèixer la residència a l’associació.

Fomentar la participació dels usuaris de l’associació de salut mental en la dinàmica de la Residència.

Millorar la convivència diària entre els usuaris.

Projecte "T’ho agraeixo":

És un programa en que contempla la assistència directa o recolzament mutu entre els residents.

Està dirigit principalment als residents què vulguin compartir part del seu temps lliure en donar suport als diferents professionals del centre.

Abarca gran diversitat d’activitats como la col•laboració en tallers , acompanyament, recolzament i animació.

Altres col·laboracions:

Col·laboració amb la parroquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida.