Serveis

 • Servei de menjador
  Dietes equilibrades, control de la qualitat, seguiment de la ingesta dels nostres residents son els paràmetres que ens marquem en el Servei de menjador tenint en compte que tots els plats es cuinen en el centre i es serveixen seguint les mes estrictes normes higienico-sanitaries .
 • Respira salut
  El nostre objectiu sanitari és fer prèviament una valoració integral del seu estat de salut. A partir d’aquí els professionals mèdics del centre revisen diagnòstic, tractament i mesures de rehabilitació , realitzant un pla d’atenció individualitzat que reflecteixi els objectius a treballar per a millorar la qualitat de vida i la integració en el centre.

  En l’àrea de fisioteràpia es compta amb teràpies manuals, tècniques contra el dolor crònic, hidroteràpia, crioteràpia, relaxació i estiraments i recuperació de les disfuncions físiques.

  Reeducació d’hàbits de la vida diària es la fi que des de teràpia ocupacional es treballa diàriament fent tallers de socialització, recuperació d’hàbits d’autonomia, control de la higiene personal i pautes de dutxa i higiene dental.
 • El temps de l'animació
  L’equip humà del centre programa cada dia tot un conjunt d’activitats que fomenta l’amistat i la relació entre cadascú dels avis. Tallers de lectura, debats, jocs participatius, cine, musicoterapia, visites culturals i sortides a la natura, celebracions, festivitats , activitats conjuntes amb la comunitat com l’associació de veïns del barri i diferents instituts de la ciutat de Lleida.
 • Àrea psicosocial
  En l’àrea de psicologia es treballa la psicoestimulació de les diferents funcions i capacitats cognitives , recolzament animic-emocional, tallers de memòria i reminiscència, taller d’atenció, comprensió , taller de praxis, teràpia d’orientació temporo-espaial, teràpia d’orientació a la realitat, orientació en demències, intervencions psicològiques individuals i intervenció amb famílies.

  El benestar personal , social i familiar és el repte que pretén assolir l’àrea social de la residència. Acollida i adaptació, tramitacions, suport personal, relacions intergeneracionals i amb la comunitat. La residència constitueix un centre de recursos informatius i formatius pel familiar que sempre es te en compte , participant activament en la vida del seu familiar resident.
 • Serveis generals
  La residència compta amb els serveis de bugaderia, perruqueria, podologia, Servei religiós, dentista i psiquiatria. Servei de localització d’errants: és una pulsera que es col·loca en els residents i quan aquests s'atançen a la porta de sortida, salta una alarma que avisa de la seva localització. També hi ha a disposició dels clients un servei d'acompanyament (Hospitals, gestions, etç ...)
 • Centre de dia
  • Horaris flexibles de matí, tarde o tot el dia. Tots els dies de la setmana de dilluns a diumenge, només de dilluns a divendres o bé dies alterns.
  • Serveis de menjador
  • Servei personalitzat d'atenció
  • Higiene personal: Podologia, perruqueria, dutxa geriàtrica, servei d'infermeria, servei de fisioteràpia, servei de teràpia ocupacional, servei de suport familiar, serveis de psicologia
  • Servei de transport adaptat
  • Tallers de manteniment: Tallers de memòria, manualitats, sortides culturals, exercicis de psicomotricitat, teràpies d'orientació a la realitat
  • ** Els serveis es poden contractar a demanda de les necessitats de cada usuari**
 • Horaris dels professionals
  • Feu clic en el següent enllaç per veure els horaris dels nostres professionals.